spotkanie

Leasing finansowy samochodu — wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Leasing finansowy samochodu osobowego to jedna z możliwości nabycia składników majątku. Decydując się na tę formę finansowania, przedsiębiorca może wejść w posiadanie nowej floty samochodowej, a także maszyn, urządzeń, czy przedmiotów różnego typu. W tym przypadku należy pamiętać, że leasing finansowy samochodu różni się od leasingu operacyjnego. Główna różnica polega na wysokości kosztów początkowych. Wybierając formę leasingu należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jaką się wykonuje oraz długość okresu użytkowania przedmiotu. Za każdym razem wspomniane kwestie są rozpatrywane indywidualnie i w dużej mierze zależą od tego, jakie możliwości finansowe ma leasingobiorca.

Leasing finansowy samochodu osobowego — na czym dokładnie polega ta forma finansowania?

Leasing finansowy samochodu pozwala przedsiębiorcy wejść w posiadanie nowego auta, które jest mu niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Czym wyróżnia się na tle innych form finansowania?

Przede wszystkim decydując się na leasing finansowy samochodu osobowego, przedsiębiorca mysi wpisać go w ewidencję środków trwałych. Oznacza to konieczność poniesienia za niego opłat amortyzacyjnych.

Kolejnym istotnym elementem jest to, że w tej formie finansowania w umowie nie zostaje ściśle określony czas, na jaki leasingobiorca zawiera umowę. Warto jednak zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na leasing finansowy samochodu osobowego powinien pamiętać o tym, że jego kosztem uzyskania przychodu będą jedynie odsetki od raty, a także kwoty, jakie przeznaczył na amortyzację auta (sumy te nie podlegają opodatkowaniu).

Leasing finansowy samochodu osobowego — jakie warunki należy spełnić?

Aby leasing finansowy samochodu był zgodny z prawem, zawarta umowa musi spełniać kilka warunków, które jasno opisano w ustawie o rachunkowości (art. 3 ust.4). Mowa w niej o:

  • przejściu przedmiotu leasingu na własność leasingobiorcy po zakończeniu umowy;
  • możliwości wykupu samochodu po cenie niższej, niż rynkowa;
  • czasie obowiązywania umowy, który choć nie został określony, nie może być krótszy niż 6 miesięcy (co ważne — na koniec umowy wiek samochodu nie powinien przekraczać 10 lat);
  • sumie opłat (czyli część kapitałowa, którą pomniejszono o odsetki) powinna przekraczać 90% wartości rynkowej użytkowanego samochodu;
  • dostosowaniu samochodu, który jest przedmiotem umowy do potrzeb leasingobiorcy;
  • możliwości wypowiedzenia umowy oraz przyrzeczeniu kontynuowania lub podpisania kolejnej (taki zapis musi zostać zawarty w dokumencie).